Toho

I Hokuo Aikikai utövar vi även en speciell iaidostil (svärdsträning) som kallas toho. Toho är en egen budoart och har ett eget graderingssystem, men är intimt sammankopplad med den aikidostil Nishio sensei lär ut. Toho-systemet skapades av Nishio sensei, och innehåller ett antal tekniker där rörelser och fotsteg hämtats från de aikidotekniker han skapade.

En grundläggande idé i Nishio senseis aikido är att alla tekniker som kan utföras vapenlöst även ska gå att utföra med svärd i handen, utan att steg eller handrörelser ska behöva ändras. Genom att använda svärdet mycket i träningen kan vi hålla kvar den äkta budokänslan i teknikerna – om min motståndare hugger mot mig med ett svärd, måste mina tekniker vara exakta och min koncentration vara hög för att jag ska klara av situationen. När vi sedan utför samma tekniker vapenlöst, är tanken att vi ska behålla samma rörelser och mentala förhållningssätt som om vi, och motståndaren, fortfarande höll ett svärd i handen. Då blir teknikerna kraftfulla och effektiva, och det blir lättare att behålla sin mentala skärpa och kontrollen över motståndaren.

I tohosystemet har varje svärdsteknik en motsvarande aikidoteknik. Genom att träna toho ser man ännu tydligare vilka svärdsrörelser aikidoteknikerna kommer ifrån, och tohoträningen blir till ännu en hjälp att behålla den äkta budokänslan i aikidon och att få aikidoteknikerna effektiva.

I början kan teknikerna utföras med träsvärd, bokken, men efter ett tag är det bättre att börja träna med ett riktigt svärd, iaito, som har en helt annan balans och känsla i hanteringen än en bokken.