Sandan

Minst tre års träning efter nidan.

Del 1

Fria tekniker.

Del 2

Ken tai ken/jo
Samtliga shomenuchi- och tedori-tekniker.
Examinatorn väljer vilka som ska visas.

Del 3

Tachi-dori
Fem st. fria tekniker.

Jo-dori
3 st. fria tekniker.