Nishio sensei

Shoji Nishio började träna aikido i slutet av 1951 för Morihei Ueshiba, aikidons grundare. Då hade han tränat flera andra typer av budo. Han var innehavare av åttonde dan i aikido inom organisastionen Aikikai, och bar sedan år 1955 mästartiteln shihan. Nishio senseis synnerligen särpräglade aikido bar spår av hans erfarenheter inom judo, karate, jodo och iaido; han var högt graderad i alla dessa arter. Nishio sensei var verksam framför allt i området kring storstäderna Tokyo och Yokohama.

Nishio sensei hade en avsevärd elevskara på olika håll i världen. Han reste ofta till Skandinavien, USA och Frankrike för att undervisa på seminarier. Bland de lärare som bär hans arv vidare kan Ichiro Shishiya (7 dan) och Yasuhiko Takemori (7 dan) nämnas. Båda instruerar regelbundet på läger i Sverige.

Nishio sensei gick bort den 15 mars 2005, vid en ålder av 77 år.

Shoji Nishio
5 december 1927 – 15 mars 2005

Artikel om Nishio sensei i tidskriften Aikido Journal: Shoji Nishio: Aikido's innovative genius