Nidan

Minst två års träning efter shodan.

Del 1

Fria tekniker.

Del 2

Ninindori
Shomenuchi, yokomenuchi, tsuki, ushiroryotedori
Fria tekniker på anfallsformerna ovan.
Examinatorn väljer ut en anfallsform som ska visas.

Del 3

Ken/jo no tebiki
Samtliga förekommande tekniker.
Examinatorn väljer 3 st. tekniker som ska visas.

Jo 41-kata med partner