Graderingskrav

Inom Hokuo Aikikai använder vi ett eget graderingssystem som lägger stor vikt vid vapentekniker, särskilt jo och bokken, allt enligt Nishio-senseis träningsfilosofi. Även vid de vapenlösa teknikerna läggs stor vikt på självförsvarsaspekten, och samtliga tekniker ska på de högre graderna kunna göras med full partnerkontroll och låsning.

Krav vid dangradering i Hokuo Aikikai

Allmänt

Samtliga tekniker som visas upp under graderingen ska utföras på det sätt och enligt de principer som lärdes ut av Nishio sensei, från ingång till låsning och avslut med full partnerkontroll.

Förutom de allmänna graderingskriterierna som tekniskt kunnande och mångfald, balans, awaze, maai och aiki ska vid graderingen särskild vikt läggas vid ingång, mötet med partnern, timing och partnerkontroll genom hela utförandet, med korrekta atemi och låsningar på det sätt som lärs ut av Nishio sensei.

Därutöver krävs för respektive grad nödvändig förståelse av det system Nishio sensei utvecklat i sin aikido, d.v.s. sambandet mellan tachiwaza och vapentekniker (tantodori, bokken och jo no tebiki, samt ken tai ken och ken tai jo).

Allmänt skall även beaktas den graderandes allmänna uppförande, såsom etikett, hållning, korrekt fotarbete samt korrekt hantering och kontroll av vapen, både vid eget användande och vid avväpning.

Till kraven för respektive grad ingår även samtliga tekniker från föregående grader (även kyu-grader), som ska kunna visas på begäran av examinatorn.